Ansvarsfriskrivelseside

Resultaterne og patienternes oplevelser kan variere. De viste patienter er indenfor ± 2,3 kg af deres oprindelige vægt, medmindre andet er angivet.

Under proceduren vil du muligvis føle det, som om der bliver rykket, halet og knebet let i det område, der bliver behandlet. Du vil måske også kunne mærke intens kulde, snurrende eller stikkende følelse, ømhed og kramper. Dette vil muligvis forsvinde, efterhånden som området bliver følelsesløst. Efter proceduren omfatter de typiske bivirkninger rødme, hævelse, bleghed, blå mærker, snurrende og/eller stikkende følelse, ømhed, kramper, lettere smerter, kløe, hudfølsomhed og følelsesløshed. Følelsesløsheden kan vare i op til flere uger. Efter en behandling under hagen kan der muligvis opstå en følelse af fyldighed i svælget. Der kan også opstå sjældne bivirkninger, som fx paradoks hyperplasi (abnorm vækst af celletal), senere opståede smerter, frostskader, vasovagale symptomer, subkutan induration (underhudshærdning), hyperpigmentering og brok. CoolSculpting® egner sig ikke til alle. Du må ikke få foretaget CoolSculpting®, hvis du lider af kryoglobulinæmi, kuldeagglutinin-sygdom eller paroxystisk kuldehæmoglobinuri. CoolSculpting® er ikke en behandling mod fedme. Som ved enhver medicinsk procedure skal du spørge din læge, om CoolSculpting® er det rette for dig.

Paradoks hyperplasi: Synligt forstørret væv i behandlingsområdet, som kan opstå mellem to til fem måneder efter behandlingen. Kirurgisk indgreb kan være påkrævet.

Frostskader: Der kan opstå 1. og 2. grads frostskader under behandlingen. De heler normalt uden følgevirkninger med den rigtige behandling

Vasovagale symptomer: Svimmelhed, uklarhed, kvalme, hedeture, svedtendens eller besvimelse under eller lige efter behandlingen

Abbvie, Emdrupvej 28C, 2100 København, Danmark
+45 72 30 20 28

Subkutan induration: Generaliseret hårdhed og/eller adskilte knuder i behandlingsområdet, som kan opstå efter behandlingen og muligvis ledsages af smerter og/eller ubehag

Allergan, CoolSculpting®, CoolSculpting®-logoet og Snowflake-designet er registrerede varemærker tilhørende Allergan. CoolSculpting®-systemer, applikatorer og kort er medicinsk udstyr, klasse I eller klasse IIa CE0197. Alle rettigheder forbeholdes.