WEEE Take Back Scheme

Allergan Aesthetics forpligter sig til at opfylde kravene i EU's (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) [Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE]) forordning 2014. Disse bestemmelser kræver, at producenter af elektrisk og elektronisk udstyr finansierer tilbagetagningen af WEEE fra produkter, som vi markedsfører på det danske marked. Dette hjælper os med at sikre, at WEEE genbruges eller genanvendes sikkert. I overensstemmelse med denne forpligtelse vil Allergan Aesthetics tage WEEE tilbage fra dig. Kontakt os for oplysninger. Du spiller også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes sikkert. Så hvis du vælger ikke at returnere WEEE til os, så bør du ikke smide det i din skraldespand. Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet minder brugerne om ikke at smide WEEE i skraldespanden. Du skal sørge for, at WEEE indsamles separat og sendes til korrekt behandling. WEEE indeholder farlige stoffer, og hvis det ikke håndteres og behandles sikkert, kan det forårsage forurening og skade menneskers sundhed.

Producer Number: 3069W