Privatlivspolitik

GDPR-erklæring om persondata Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

Hvilke rammer er der for denne erklæring om persondata?

Denne fortrolighedserklæring gælder for websteder, mobilapplikationer og digitale tjenester, der linker til eller offentliggør denne fortrolighedserklæring. Denne fortrolighedserklæring er beregnet til at fortælle dig, hvilke persondata Allergan plc, inkl. vores tilknyttede enheder (samlet kaldet "Allergan", "vi", "vores" eller "os") kan indsamle om dig, hvordan vi indsamler din persondata, til hvilke formål vi bruger dine persondata, til hvem vi kan videregive dine persondata, og hvilke rettigheder du måtte have for at begrænse vores brug af dine persondata. I denne fortrolighedserklæring henviser vi kollektivt til hjemmesider, applikationer og digitale tjenester, der kan linke til eller offentliggøre denne fortrolighedserklæring som "websteder".

Hvilke persondata vil vi evt. indsamle om dig?

Gennem vores websteder, der linker til denne fortrolighedserklæring, indsamler og behandler vi persondata, der ikke direkte identificerer dig ved navn (fx ved en IP-adresse) eller indeholder dine kontaktoplysninger, men som kan bruges til at identificere, at en bestemt computer eller enhed har tilgået vores websteder og som sammen med visse andre oplysninger vil kunne bruges til at identificere dig. Vi modtager disse persondata gennem dine interaktioner med vores websteder.

De persondata, som vi behandler om dig gennem vores websteder, der linker til denne fortrolighedserklæring, kan omfatte følgende kategorier af persondata:

 • Demografiske data,
 • Online-identifikatorer,
 • IP-adresse,
 • Data fra vores cookies,
 • 3.-parts cookies og/eller,
 • Brug og udnyttelse af sociale medier.

Hvor vi indsamler direkte identificerbare persondata om dig, vil de følgende oplysninger om beskyttelse af persondata give dig yderligere information om, hvad vi kan indsamle, hvordan vi indsamler det, for hvilke formål vi kan indsamle det, til hvem vi muligvis afslører det, og hvilke rettigheder du måtte have til at begrænse vores brug af det. Klik venligst på følgende fortrolighedserklæringer, der gælder for dine interaktioner med os: Læs mere: GDPR-meddelelse om forbruger-persondata.

Hvordan vil vi bruge dine persondata?

Behandling af dine persondata omfatter, hvor vi evt. optegner, organiserer, strukturerer, gemmer, tilpasser eller ændrer, henter, konsulterer, bruger, videregiver ved overførsel, udbredelse eller på anden måde gør dine persondata tilgængelige, opstiller eller kombinerer, begrænser, sletter eller destruerer dem.

Vi vil evt. behandle dine persondata til følgende formål:

 • Vores virksomheds overholdelse og facilitets og netværkssikkerhedsformål
 • At autorisere, tillade, administrere, overvåge og afbryde adgang til eller brug af Allergan systemet, faciliteter, optegnelser, ejendom og infrastruktur
 • Sporing af dine interaktioner med os
 • Revision af vores programmer og tjenester af hensyn til overholdelse
 • Hvor vi har juridiske forpligtelser mht. behandling af persondata
 • Statistisk analyse, herunder analyser udført af vores leverandører
 • Webstedsadministration og/eller
 • Markedsføringsaktiviteter, herunder sporing af tredjeparts cookies og oprettelse af en interessebaseret profil relateret til dine interaktioner med os eller andre

Til alle andre formål hvor vi skal informere dig og indhente dit samtykke inklusive de formål, der kræves i henhold til lovgivningen, vil vi indhente dit samtykke, før vi behandler dine persondata til sådanne formål.

Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine persondata?

Det relevante retsgrundlag, som vi behandler dine persondata på til de specifikke formål, der nævnes ovenfor, omfatter følgende:

 • Baseret på dit samtykke: I nogle tilfælde kan vi bede dig om dit samtykke til at indsamle og behandle dine persondata. Hvis du vælger at give os dit samtykke, kan du senere trække det tilbage (eller vælge fra) ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Du bedes bemærke, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, så vil det ikke have nogen effekt på den behandling af dine persondata, der allerede har fundet sted. Hvor vi behandler dine persondata baseret på dit samtykke, vil vi give dig yderligere oplysninger på det tidspunkt, hvor vi får dit samtykke.
 • Overholdelse af gældende love eller resultatet af en kontrakt: Under særlige omstændigheder kan vi blive nødt til at behandle dine persondata for at overholde en relevant lov/forordning eller for at opfylde vores pligter iht. en kontrakt, som du er underlagt. Hvor vi behandler dine persondata for at opfylde vores juridiske forpligtelser, vil du sandsynligvis ikke have lov til at gøre indsigelse mod sådan aktivitet, men du vil som regel have ret til adgang til eller gennemgang af denne information, med mindre det hæmmer vores juridiske forpligtelser. Hvor vi behandler data for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser iht. en kontrakt, hvor du er en af parterne, vil du muligvis ikke kunne gøre indsigelse mod sådan behandling, eller hvis du vælger fra eller gør indsigelse mod vores behandling, kan det indvirke på vores mulighed for at udføre en kontraktlig forpligtelse, som du har til gode.
 • Vores legitime interesse: Vi vil evt. behandle dine persondata baseret på vores legitime interesse i at kommunikere med dig og styre vores samspil med dig mht. vores produkter og tjenester, videnskabelig forskning og oplysende virksomhed. Foruden dine andre rettigheder, der beskrives nedenfor, har du også ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor.

Cookies og lignende teknologier, der indsamler personlige data

Web-beacons

Vores hjemmesider kan bruge en teknologi, der kaldes web-beacons, der tillader indsamling af webloginformation. En web-beacon er en lille grafik på en webside eller i en e-mail, der er designet til at spore sider, der vises, eller meddelelser, der åbnes. Weblogoplysninger hentes, når du besøger et af vores websteder, af den computer, der hoster vores websted (kaldet en "webserver").

På visse websider eller i e-mails, vi sender til dig, kan vi bruge en teknologi kaldet "web-beacon" (også kendt som en "action tag" eller "Clear GIF-teknologi"). Vi kan bruge web-beacons til at bestemme, hvilke e-mailmeddelelser, der sendes af os, blev åbnet, og om der blev handlet på en besked. Web-beacons hjælper også med at analysere effektiviteten af websteder ved at måle antallet af besøgende på et websted, eller hvor mange besøgende der klikker på nøgleelementer på et websted.

Cookies

Denne hjemmeside kan bruge en teknologi kaldet en "cookie". En cookie er en lille datafil, som et websted kan placere på din computers harddisk, hvor dine internetbrowserfiler gemmes. En cookie sparer dig besværet med at genindtaste visse oplysninger i nogle registreringsområder, fordi cookies kan bruges til at aktivere et websted til at "huske" information, som en besøgende tidligere har indtastet. En cookie hjælper også med at levere indholdsspecifik information til dig og spore, hvordan dele af webstedet bruges. Cookies kan placeres på din computer både af os og af tredjeparter, med hvem vi har et kontraktforhold, såsom webanalysetjenester og reklamenetværkstjenester. I de fleste internetbrowsere eller anden software kan du ændre dine browserindstillinger for at slette cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie bliver gemt. Du kan tjekke din browsers instrukser for at få mere at vide om disse funktioner. Hvis du afviser cookies, kan webstedets funktionalitet være begrænset, og du kan muligvis ikke udnytte mange af områdets funktioner.

Do-Not-Track

Der er forskellige måder, du kan forhindre sporing af dine onlineaktiviter på. En af dem indstiller en præference i din browser, der advarer websteder, du besøger, at du ikke ønsker, at de skal indsamle visse oplysninger om dig. Dette kaldes et Do-Not-Track ("DNT") -signal. Bemærk venligst, at vores websteder og webbaserede ressourcer på nuværende tidspunkt ikke reagerer på disse signaler fra webbrowsere. På dette tidspunkt er der ingen universelt accepteret standard for, hvad et firma skal gøre, når et DNT-signal detekteres.

Google Analytics

Google Analytics kan bruges til at hjælpe vores websted til at fungere bedre og hjælpe os med at forstå, hvilke dele af webstedet der udnyttes. Google Analytics bruger tekniske værktøjer som fx førsteparts-cookies og JavaScript-kode til at indsamle oplysninger om besøgende. Google Analytics-tjenesten sporer besøgende på webstedet, der har aktiveret JavaScript. Google Analytics registrerer anonymt, hvordan besøgende interagerer med et websted, herunder hvor de kommer fra, og hvad de foretager sig på et websted. Google Analytics indsamler oplysningerne ovenfor fra brugere.

Disse oplysninger bruges til at administrere og opdatere webstedet, og vi vil også vurdere, om de besøgende på webstedet matcher den forventede webstedsdemografi, og bestemmer, hvordan nøglegrupper bevæger sig igennem indholdet.

 • A. Fravalgsbestemmelse:

  Google Analytics tilbyder en eksklusiv bestemmelse for besøgende på webstedet, som ikke ønsker, at deres data indsamles. Du kan modtage flere oplysninger om denne mulighed på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • B. Googles brug af data:

  Google og dets helejede datterselskaber kan, afhængigt af vilkårene i dens privatlivspolitik (findes på http://www.google.com/privacy.html eller andre webadresser, som Google muligvis giver fra tid til anden) beholde og bruge oplysninger, der indhentes fra din brug af Google Analytics’ offentliggørelse og deling af oplysninger.

Plugins for sociale medier

Vores websteder kan bruge plugins for sociale medier, så du nemt kan dele oplysninger med andre. Når du besøger vores websteder kan operatøren af plugin’et for sociale medier på vores websted placere en cookie på din computer, som gør det muligt for den pågældende operatør at genkende personer på deres websted, der tidligere har besøgt vores websteder. Hvis du tidligere har logget på webstedet for sociale medier, mens du har været på vores websted, kan plugins for sociale medier tillade, at webstedet for sociale medier modtager direkte identificerbare oplysninger om dig, der viser, at du har besøgt vores websted. Plugin’et for sociale medier kan indsamle disse oplysninger fra besøgende, der er logget ind på sociale netværk, uanset om de specifikt interagerer med plugin'et på vores hjemmeside eller ej. Plugins for sociale medier tillader også webstedet for sociale medier at dele oplysninger om dine aktiviteter på vores websted med andre brugere af deres websted for sociale medier. Allergan kontrollerer ikke indholdet fra plugins for sociale medier. Flere oplysninger om plugins fra sociale medier findes i disse websteders erklæringer vedr. datasikkerhed og -deling.

Børns personoplysninger

Dette websted er ikke beregnet til eller designet til personer under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra personer under 16 år.

Hvordan vil vi beskytte dine persondata?

Vi bruger administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger af industristandard til at beskytte dine persondata mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, modifikation, videregivelse og destruktion. Vi begrænser adgang til dine persondata til kun at omfatte de medarbejdere og tredjeparter, der handler på vores vegne, og som har et legitimt behov for sådan adgang. Vi vil kun overføre dine persondata til tredjeparter, der handler på vores vegne, hvis vi har modtaget skriftlig forsikring om, at dine persondata vil blive beskyttet på en måde, der er stemmer overens med denne meddelelse om persondata samt vores politikker om og procedurer for beskyttelse af persondata.

Til/med hvem og hvornår vil vi videregive eller dele dine persondata?

Vi vil dele eller videregive dine persondata med/til følgende juridiske personer:

 • Vores globale, associerede selskaber, som vi omtaler nedenfor.
 • Tredjeparter, som vi har indgået kontrakt med ang. udførelse af vores tjenester på vores vegne mht. at udføre aktiviteter eller funktioner forbundet med behandling af dine persondata, som beskrevet ovenfor. Hvis vi gør dette, vil vi kræve, at disse tredjeparter, der handler på vores vegne, behandler de persondata, som vi deler med dem, fortroligt og beskytter dem. Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i denne fortrolighedserklæring, skal sådanne tredjeparter kontraktligt indvillige i, at de ikke vil bruge eller videregive dine persondata til noget andet formål end nødvendigt for at levere tjenesterne til os, udbyde tjenesterne på vores vegne eller overholde alle gældende love og forordninger.
 • Statslige organer, revisorer og myndigheder. Vi kan videregive dine personlige data til offentlige institutioner, myndigheder og revisorer som svar på autoriserede informationsanmodninger eller som påkrævet i henhold til love, regler eller industrikoder.
 • Potentielle eller faktiske tredjepartskøbere. Hvis vi beslutter at omorganisere eller afhænde vores virksomhed i et salg, en fusion eller erhvervelse, vil vi evt. dele dine persondata med faktiske eller potentielle købere. Vi vil forlange, at enhver sådan køber behandler dine persondata i overensstemmelse med denne meddelelse om persondata.

Hvordan overfører vi dine persondata internt?

Vi vil evt. overføre dine persondata til andre af vores globale, associerede selskaber. Allergan-associerede selskabers navne og kontaktoplysninger findes på https://www.allergan.com/home. Desuden vil disse associerede selskaber evt. overføre dine persondata videre til andre af vores globale, associerede selskaber. Nogle af vores associerede selskaber og deres databaselokationer kan være i lande, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, der svarer til lovene i det land, du bor i. Ikke desto mindre skal alle vores associerede selskaber behandle dine persondata i overensstemmelse med denne meddelelse om persondata og vores politikker og procedurer for beskyttelse af privatlivet og persondata.

 • EU-US og Schweiz-US Privacy Shield-meddelelse: Allergan og associerede selskaber i USA kan modtage persondata fra enkeltpersoner i EØS og Schweiz. Vi overholder principperne for EU-US og Schweiz-US Privacy Shield (Privacy Shield Principles) med hensyn til indsamling, brug og fastholdelse af persondata fra EØS og Schweiz. Hvis der opstår en konflikt mellem vilkårene i denne meddelelse om persondata og Privacy Shield Principles gælder Privacy Shield Principles. Få mere information om rammerne for Privacy Shield og se vores certifikat på https://www.privacyshield.gov/. ICDR, der er det internationale center for klager optræder som vores tredjeparts klageinstans, som krævet i henhold til rammerne for Privacy Shield. Hvis du ønsker at klage over vores overholdelse af Privacy Shield, kan du kontakte os direkte eller kontakte Datatilsynet som vil kontakte ICDR, der kan findes på http://go.adr.org/privacyshield.html. Under visse omstændigheder kan det være muligt for dig at påberåbe dig bindende voldgift. Vi er underlagt US Federal Trade Commissions undersøgende og håndhævende myndighed med hensyn til vores overholdelse af Privacy Shield Principles.
 • Vi vil evt. overføre dine persondata til vores tredjeparter, som vi har indgået kontrakt med ang. udførelse af vores tjenester på vores vegne for at udføre aktiviteter eller funktioner forbundet med behandling af dine persondata, som beskrevet ovenfor. Vores tredjeparter er kontraktligt forpligtede til at overholde gældende love og forordninger, hvilket omfatter at have en gyldig mekanisme til grænseoverskridende overførsel af EU-persondata på plads til at modtage EU-persondata, som kan omfatte Europa-Kommissionens "tilstrækkeligheds"-bestemmelse, EU-US og/eller Schweiz-US Privacy Shield-certificeringer og/eller effektuering af EU's kontraktlige standardparagraffer med os.
 • Få mere information om vores grænseoverskridende overførsler af dine persondata ved at bruge oplysningerne, der beskrives i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor til at kontakte os.

Hvor længe vil vi gemme dine persondata?

Dine persondata vil blive vedligeholdt, så længe du har relationer til os. Vi vil gemme og vedligeholde de persondata, vi indsamler om dig i overensstemmelse med vores koncernpolitik om fastholdelse af optegnelser, hvorefter de vil blive arkiveret eller slettet. En detaljeret plan over vores fastholdelsespraksis findes på https://www.allergan.com/home. Vi gør opmærksom på, at visse oplysninger kan blive gemt i længere perioder, hvis vi fortsat har pligter overfor dig, eller hvis det kræves iht. loven.

Links til tredjeparts websteder

Som praktisk hjælp til vores besøgende kan dette websted indeholde links til andre websteder, der ejes og drives af tredjeparter, som vi mener kan tilbyde nyttige oplysninger. De politikker og procedurer, vi beskriver her, gælder ikke for disse websteder. Vi er ikke ansvarlige for indsamling eller brug af persondata af eller på tredjepartswebsteder. Derfor fralægger vi os ethvert ansvar for tredjeparts brug af persondata, der er opnået ved brug af tredjepartswebsteder. Vi foreslår, at du kontakter disse websteder direkte for at få oplysninger om deres politik vedr. persondata, sikkerhed, dataindsamling og distribution.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at se og få en kopi af dine persondata inklusive en elektronisk kopi, som vi har, så vel som at bede os om at foretage evt. rettelser i forkerte eller ufuldstændige persondata, vi har om dig. Du kan ligeledes anmode om, at vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som du opgav dem til, samt begrænse hvordan vi behandler dine persondata til visse begrænsede formål, hvor det ikke er muligt at slette dem, eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine persondata. Under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi sender en kopi af dine persondata til en tredjepart efter dit valg.

Du kan udøve en eller flere af disse rettigheder ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsførende (se yderligere under "retsmidler" nedenfor), hvor du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.

Hvad hvis vi reviderer denne meddelelse om persondata?

Fra tid til anden vil vi muligvis foretage ændringer i meddelelse om persondata for at afspejle ændringerne i vores juridiske forpligtelser. Vi vil informere dig om alle betydelige ændringer i denne meddelelse om persondata, og den vil træde i kraft, når meddelelsen er udsendt.

Hvordan kan du kontakte os, hvis du har spørgsmål eller problemer?

Du bedes kontakte Allergans EU-databeskyttelsesansvarlige (DPO) ved brug af nedenstående oplysninger for at:

 • stille spørgsmål,
 • melde et problem eller indgive en klage,
 • fravælge et program eller en tjeneste,
 • udøve en eller flere af de rettigheder, der nævnes ovenfor, inklusive adgang, rettelse, portabilitet, indsigelse, begrænsning og sletning.

Allergans EU DPO

Postadresse: Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Storbritannien

E-mailadresse: IR-EUDPO@allergan.com

Hvilke retsmidler kan du gøre brug af?

Hvis du ønsker mere information om dine privatlivs- og databeskyttelsesrettigheder, eller hvis du ikke kan løse et problem direkte med os og ønsker at indgive en klage, bedes du kontakte Datatilsynet eller Allergans overordnede tilsynsmyndighed i forbindelse med databeskyttelse.

Irsk databeskyttelseskommissær

Postadresse: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Telefonnumre: +353 57 8684800
+353 (0)761 104 800

E-mailadresse: info@dataprotection.ie