Overvejer CoolSculpting®

Den fedtreducerende CoolSculpting®-behandling er specielt beregnet til personer, der har uønsket fedt i afgrænsede områder. Til forskel fra fedmekirurgi (f.eks. gastrisk bypass) er CoolSculpting®-behandlingen ikke egnet som vægttabsløsning for overvægtige. Gode kandidater til CoolSculpting® har synlige buler i bestemte områder, som de gerne vil af med. Mange mennesker ønsker et ikke-kirurgisk alternativ til fedtsugning.

Dit første skridt bør være at tale med en CoolSculpting®-læge for at høre, om det er en velegnet behandling for dig.

CoolSculpting®-behandlingen er ikke egnet til alle. Du bør ikke få foretaget CoolSculpting®-behandling, hvis du lider af kryoglobulinæmi, autoimmun hæmolytisk anæmi af kuldetypen eller paroxysmal kold hæmoglobinuri. CoolSculpting®-proceduren er ikke egnet som behandling af fedme. Som ved enhver anden medicinsk procedure bør du spørge din læge, om CoolSculpting®-behandling er den rigtige løsning for dig.

CoolSculpting® er velegnet til behandling af synlige fedtbuler i det submentale område (under hagen), på lår, mave og sider (kærlighedshåndtagene) foruden rygfedt (bh-deller), under balderne (banandellen) og på overarmene. Din læge vil udarbejde en skræddersyet behandlingsplan, der er tilrettelagt specielt efter din krop og dine personlige mål.

Ja, CoolSculpting® er velegnet til behandling af synlige fedtbuler under hagen. Bortfrysning af fedt fra en dobbelthage medfører lige så få gener som ved CoolSculpting®-behandling af andre dele af kroppen (f.eks. mave, sider eller lår). Efter CoolSculpting®-behandling af en dobbelthage kan patienterne se resultaterne efter bare 2 besøg.

Når de behandlede fedtceller bliver krystalliseret (frosset), bliver de ødelagt, hvorefter de bliver håndteret af kroppens naturlige processer, der fjerner dem fra kroppen. Når de behandlede fedtceller er væk, er de væk for bestandig. Se siden Sådan virker det for at få mere at vide.

Som en verdensførende non-invasiv fedtreducerende behandling har CoolSculpting® en veldokumenteret sikkerheds- og effektivitetsprofil. CoolSculpting®-systemerne er kontrollerede afkølingsenheder, der er konstrueret med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Hvis sensorerne registrerer, at huden er ved at blive for kold, vil systemet lukke ned automatisk.