[hver]

indsats

oplevelse

mulighed

succes

 anledning

patient

investering

[tæller]

Vi er stolte af, at vi nu kan introducere en ny epoke for CoolSculpting® - verdens førende behandling inden for kropskonturering*, der giver dig og dine patienter endnu bedre muligheder.1-4

Velkommen til den nye CoolSculpting® ELITE-oplevelse.

PÅ FORKANT
MED UDVIKLINGEN

KØLING VIA DOBBELTE
APPLIKATORER

CoolSculpting® ELITE har en så tilpas stor kølekraft, at den kan levere en pålidelig og konsekvent køling via to applikatorer.2,4. Systemet gør brug af vores originale kryolipolyseteknologi* og er designet til at øge effektiviteten af behandlingen.†2-8

2-I-1
INNOVATION

Takket være de dobbelte applikatorer kan CoolSculpting® ELITE reducere den tid, dine patienter tilbringer i stolen, samtidig med de aftagelige applikatorer hjælper dig med at opnå en effektiv overgang mellem de forskellige behandlinger.‡2

MODERNE
DESIGN

CoolSculpting® ELITE har et smalt, sofistikeret og moderne design, der passer perfekt ind i din klinik – alt fra et smart brugerinterface til aftagelige applikatorhoveder. Systemet gør det muligt at give den bedst mulige behandling.2

STRØMLINET
FRA START TIL SLUT

Maskinen tilbyder en nem opsætning og har bl.a. et universelt smart-kort, der fungerer på alle applikatorer og de områder af kroppen, der behandles. Dette giver dig stor fleksibilitet i hver behandlingscyklus.2

CoolSculpting® ELITE fås i 7 former og størrelser, så du kan optimere kropskontureringen.2,11

OPTIMERET

DESIGN

INTEGRERET KONTUR

Færre dele og hurtigere opsætning4

KOMPAKT MED GOD DÆKNING

Kompakt størrelse med større køleområde end for de nuværende applikatorer††11

”C” FORSKELLEN

De C-formede kopper er designet til at følge kroppens naturlige kurver, så de kan behandle de fleste områder af kroppen2,11

ENKELT & HYGIEJNISK

Den aftagelige gelopsamler er særligt rengøringsvenlig2

BRUGERVENLIGT

De aftagelige applikatorer og midterdele gør det nemmere at håndtere maskinen under brug††2,11

SIKRE KANALER

De forlængede sugekanaler er ergonomiske og forbedrer derfor sugeevnen, ligesom de sikrer en tryg placering‡‡11,12

STOR SIKKERHED

De termiske sensorer Freeze Detect® og CoolControl overvåger hudvævet under afkølingen, hvilket optimerer resultatet2

STRØMLINET ARBEJDSGANG

START

SLUT

PLANLÆGNING AF BEHANDLING

De nye konturformede 3D-skabeloner hjælper med vurdering og mærkning af patienten11

FORBEREDELSE

Du undgår helt at skulle samle applikatorerne, og du skal ej heller forberede indlæg til kopperne eller skifte kort takket være det universale smart-kort2,4

BEHANDLING

Det let tilgængelige system og de lettere aftagelige applikatorhoveder‡ bidrager til en nem håndtering under brug3,4,11

EFTERBEHANDLING

Enheden har en integreret massagetimer og er nem at rengøre ved hjælp af aftagelige applikatorgelopsamlere2

PATIENTINFORMATION

CoolConnect™ hjælper med planlægningen ved at give information om patientens behandlingsmønstre og -historik

VORES KORT
ER SMART

CoolSculpting® ELITE-systemet gør brug af universale smart-kort.¶2 Ethvert smart-kort kan anvendes til enhver behandling, uanset hvilken applikator der skal anvendes, eller hvilken kropsdel der skal behandles. Dette giver dig større fleksibilitet.2

KORT-SKU: 30, 50, 100

ELITE-OPLEVELSEN

DOBBELTE
APPLIKATORER

MODERNE
BRUGERINTERFACE

PERSONLIG
SERVICE & SUPPORT§

SMART, NYT OG
SOFISTIKERET DESIGN

STRØMLINET
OPSÆTNING

UNIVERSALT
SMART-KORT

AFTAGELIGE
APPLIKATORHOVEDER

BLIV DEL AF ET PARTNERSKAB

5 TRIN TIL SUCCES

For at lette integrationen i den pågældende klinik tilbyder CoolSculpting® dig 5 trin til succes - en opskrift, der er testet i mere end 5000 klinikker.13,14

COOLSCULPTING®ED

Det brancheførende træningsprogram er et tilbud til personalet, der her gennemgår en grundig oplæring af høj kvalitet over tre dage. Her lærer personalet, hvordan man giver patienterne den komplette CoolSculpting® ELITE-oplevelse og forbedrer resultaterne med CoolSculpting® i den pågældende klinik.

De klinikker, der har deltaget i CoolSculpting®Ed, oplever en 58% bedre klinisk brug sammenlignet med dem, der ikke har deltaget.§§15

PRACTICE DEVELOPMENT MANAGER

Vores dedikerede practice development manager (PDM) hjælper med opsætningen af CoolSculpting® ELITE i klinikken. Vedkommende sørger for implementeringen af de 5 trin til succes og sikrer, at alle i klinikken modtager løbende support og oplæring, så patienterne får de bedste resultater.

COOLCONNECT™

CoolConnect™ er en platform, der giver mulighed for at analysere og måle integrationen af CoolSculpting® ELITE i virksomheden. CoolConnect™ viser således de forskellige udviklingsmuligheder, når du trykker på knappen.

VÆRKTØJER FOR PATIENTINFORMATION

Materialerne er udviklet til at give en større bevidsthed omkring CoolSculpting® ELITE’s fulde potentiale og hjælper dig med at udvide din potentielle kundebase.

*Obligatorisk felt

FÅ MERE AT VIDE


Privatlivspolitik | Indstillinger for cookies

CoolSculpting®-logoet og Snowflakes-designet er registrerede varemærker, der hører under Allergan Aesthetics, et AbbVie-selskab. CoolSculpting®-systemer, -applikatorer og -kort er medicinsk udstyr i Klasse I eller Klasse IIa CE0197. ZELTIQ er en del af Allergan Aesthetics, et AbbVie-selskab. Alle rettigheder forbeholdes.

Bivirkninger skal rapporteres til [email protected]

Allergan. Materialet er produceret og finansieret af Allergan Aesthetics, et AbbVie-selskab
Udstedelsesdato: Maj 2021
DK-CSC-2150020

*Der henvises til det originale CoolSculpting®-system, der bygger på en HCP-sporing af markedsundersøgelser foretaget i USA, Storbritannien, Tyskland, Canada, Brasilien, Kina og Australien (N = 526) samt globale markedsundersøgelser af det generelle marked for kropskonturering og hudopstramning.
**Kryolipolyse blev oprindeligt udviklet ud fra en prototype af en CoolSculpting®-enhed. Data fra undersøgelser om kryolipolyse er indhentet ved hjælp af en grisemodel. † Denne er baseret på den dobbelte applikatorfunktion til CoolSculpting® ELITE-systemet, hvor to applikatorer kan bruges samtidigt per behandling, sammenlignet med en enkelt applikator, som blev anvendt i den første generation af CoolSculpting®-systemet.2,3 For eksempel kan to cyklusser à 35 minutters varighed med CoolSculpting® ELITE-applikatorer udføres samtidigt (i alt 40 minutters behandling, inklusive 5 minutter for opstart), mens en lignende behandling ville være sket efter hinanden med den første generation af CoolSculpting®-systemet (i alt 70 minutters behandling, dvs. to 35-minutters behandlinger).2,9,10 Dermed reduceres den tid, patienten tilbringer i stolen, og dobbelt så mange behandlinger kan udføres inden for samme tidsrum. ‡ Sammenlignet med den første generation af CoolSculpting®-systemet. CoolSculpting® ELITE-systemets applikatorer kan afbrydes fra umbilikalen (midterdelen) (for C120-, C150-, C240-, F125- og F165-applikatorer, med undtagelse af C80- og S150-applikatorer), hvilket er en funktion, applikatorerne fra den første generation af CoolSculpting®-systemet ikke besidder – Funktionen er således ikke detaljeret beskrevet i den respektive brugermanual.2,3 ‡‡Data bygger på Fit and Function-undersøgelsen, der testede kopdesignet til V003-prototypen med henblik på at videreudvikle kopperne til VO03. Der blev i alt gennemført fire testrunder af V003-kopperne, hvor man bl.a. evaluerede pasformen via kliniske studier af kontakten med hudvævet samt sugeforseglingen. Det blev grundigt undersøgt, om patienterne oplevede smerter fra sugetrykket. Undersøgelserne af huden blev foretaget, uden at nogen temperaturændringer blev påført hudvævet. N=68 patienter blev testet (N = 41 unikke patienter). ††Vs. CoolAdvantage™-applikatorer. Alle applikatorer fungerer med det samme kort. Kortet giver behandlinger og profiler, der kan bruges sammen med systemet.2 § En practice development manager (PDM) tilbyder løbende støtte og hjælper med at implementere de 5 trin til succes. §§Internationale resultater fra marts 2018.

Referencer: 1. Allergan. Ikke offentliggjorte data. INT/CSC/1950062. CoolSculpting®-markedsundersøgelser. Juli 2019. 2. Allergan. CoolSculpting®-systemets (CoolSculpting® ELITE) brugermanual. CS-UM-CM3-04-EN-A. 2020. 3. Allergan. CoolSculpting®-systemets brugermanual. BRZ-101-TUM-EN4-H. December 2016. 4. FDA. K193566. ZELTIQ® CoolSculpting® System. Januar 2020. 5. Allergan. Patent - Kontrolenhed. US D568,258 S. 2008. 6. Allergan. Patent - Overvåger afkøling af fedtrige celler under huden, såsom køling af fedtvæv. US 8,285,390 B2. 2012. 7. Allergan. Patent - System for behandling af fedtrige områder på kroppen. US 8,523,297 B2. 2013. 8. Allergan. Patent - Enhed, system og metode til fjernelse af varmen fra fedtrige celler under huden. US 8,702,774 B2. 2014. 9. Kilmer SL, et al. Lasers Surg Med 2017;49(1):63-68. 10. FDA. K171069. ZELTIO® CoolSculpting®-system. Juli 2017. 11. Allergan. Ikke offentliggjorte data. INT-CSC-2050029. Information om CoolSculpting®-applikatorernes mål og design. Maj 2020. 12. Allergan. Ikke offentliggjorte data. INT-CSC-2050028. CoolSculpting® klinisk pasform og funktion, test af VO03-kopperne. Februar 2020. 13. Allergan. INT/0108/2018. 5 Trin til Succes. Februar 2018. 14. Allergan. Ikke offentliggjorte data. INT/0484/2018. Antal cyklusser, systemer og konti til dato. Oktober 2018. 15. Allergan. Ikke offentliggjorte data. INT/0482/2018. CoolSculpting®Ed-deltagelse. September 2018.